14 december

2 år

LIA: 30 v

Denna utbildning startar inte under 2021. Tidigare starter: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

14 december

2 år

LIA: 30 v

Vad innebär yrket?

Du som offentlig upphandlare har alltså en mycket viktig roll. Du kommer att jobba med strategiska inköp, se till att lagar och regler efterföljs samt skaffa dig viktiga kunskaper inom de områden som upphandlingarna berör. Detta är kompetenser som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och som möjliggör en spännande karriär inom offentlig upphandling!

Arbetstillfällena som offentlig upphandlare är förhållandevis väl utspridda i landet och samvarierar i stort med antalet invånare i landets olika regioner.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Offentlig upphandlare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som:

• Upphandlare/inköpare
• Upphandlingsstrateg
• Upphandlingscontroller

Denna utbildning är ny för oss, men vår utbildning till internationell inköpare, som vi bedrivit sedan 2003, har varje år lockat personer till att arbeta som offentlig upphandlare. Genomgående för dessa personer är att de trivs mycket bra med sitt yrkesval.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 YH-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Offentlig upphandlare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt elva kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en är ett examensarbete.

• Affärsengelska för offentliga upphandlare
• Affärsjuridik för offentliga upphandlare
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Examensarbete
• Hållbarhet och miljö
• Logistik för offentliga upphandlare
• Offentlig upphandling
• Projektledning och kommunikation
• Strategiska inköp
• Upphandlingsekonomi

Det är också viktigt att du i din roll som Offentlig upphandlare behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

Företag som är med

Järfälla kommun
Skatteverket
Intervent
Asian Development Bank
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
EPIS
Västra Götalandsregionen
Polisen

Om distansutbildning

Distansutbildningen går på heltid med cirka 11 gemensamma utbildningsträffar på skolan i centrala Stockholm. Totalt är utbildningen 80 veckor, varav 30 är arbetsplatsförlagda (LIA).

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quizz (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Inblick från en student

Antwan Harraka, studerar andra året till Offentlig upphandlare, berättar om sina studier på SIH.

Läs Antwans berättelse

Inblick från en student

Susanne Åberg, som studerar första året till Offentlig upphandlare, berättar om sina studier på SIH.

Läs Susannes berättelse

Liknande utbildningar

Stockholm

Du kanske är intresserad av att läsa Internationell inköpare i Stockholm?

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.