Säkerhetsskyddschef

Nu startar utbildningen Diplomerad Säkerhetsskyddschef. Stockholms internationella handelsskola etablerar nu Sveriges modernaste säkerhetsutbildningar och först ut är vår Säkerhetsskyddschefsutbildning.

Läs mer

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, även till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet.

Läs mer