Stockholm

Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med…

Läs mer
Stockholm

Internationell inköpare

Arbetsmarknadens efterfrågan av internationellt inriktade inköpare med grundlig ekonomisk utbildning ökar för varje år…

Läs mer
Stockholm

Internationell redovisningsekonom

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga…

Läs mer
Stockholm

IT-säkerhetsspecialist

Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av…

Läs mer
Stockholm

Digital marknadsförare

Som Digital marknadsförare tar du med dig kunskaper i marknadsföring och kommunikation in i den digitala medieåldern…

Läs mer
Malmö

Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med…

Läs mer
Malmö

Internationell redovisningsekonom

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga…

Läs mer
Malmö

IT-säkerhetsspecialist

Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av…

Läs mer
Norrköping

Internationell redovisningsekonom

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga…

Läs mer
Distans

Hållbarhetsspecialist

Antalet jobb med hållbarhetsinriktning blir allt fler och allt talar för att antalet kommer att öka kraftigt de kommande åren…

Läs mer
Distans

Företagssäljare, inriktning innovation

Efterfrågan på företagssäljare som kan kommersialisera nya produkt- och tjänsteinnovationer…

Läs mer
Distans

Offentlig upphandlare

Denna distansutbildning är en skräddarsydd utbildning till Offentlig upphandlare – ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar…

Läs mer
Distans

Hållbarhetscontroller

Som Hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta en organisations hållbarhetsredovisning…

Läs mer
Distans

Entreprenadinköpare

Som Entreprenadinköpare säkerställer du att entreprenaden genomförs på ett både korrekt, professionellt och lönsamt sätt..

Läs mer
Distans

Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med…

Läs mer

Vill du se utbildningar utifrån ort?

Du kan utforska alla våra utbildningar via ort också.

Se alla utbildningar

Aktuellt från SIH

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.