Ansökningsportalen för 2019 är öppen

Utbildningar som startar hösten 2019

Idag den 4 februari öppnar ansökningsportalen för hösten 2019. Ansökningsportalen är öppen mellan 4 februari – 28 april. Om du tar studenten våren 2019 eller läser upp en kurs för att bli behörig till utbildningen kan du anhålla om att komplettera senare i din ansökan och skriva in en kommentar om varför du vill komplettera. Sista kompletteringsdatum är 10 juni.

Följande utbildningar är öppna för anmälan:

Stockholm
Internationell redovisningsekonom
Internationell inköpare
Speditör/logistiker med miljöprofil
IT-säkerhetsspecialist

Malmö
Internationell redovisningsekonom
Speditör/logistiker med miljöprofil
IT-säkerhetsspecialist

Norrköping
Internationell redovisningsekonom

Distans
Hållbarhetsspecialist
Offentlig upphandlare
Företagssäljare, inriktning innovation
Logistiker/speditör med miljöprofil

Här kan du läsa mer om hur du ansöker till våra utbildningar.