I år ger vi framtid i julgåva!

I år har Stockholms Internationella Handelsskola valt att ge Plan International en julgåva till arbetet för barns rättigheter och flickors lika villkor.

”Med ert stöd kommer vi se till att fler flickor får gå i skolan och kan ta makten över sina liv, att barnäktenskap avskaffas i fler länder och att barn som lever på flykt eller i katastrofer har tillgång till utbildning och säkra miljöer.”

Läs mer på https://plansverige.org/ hur du kan hjälpa till!