Utbildningar

Speditör/Logistiker med miljöprofil
Stockholm

SIH_Speditör/Logistiker

En 2-årig kvalificerad Yh-utbildning (400 Yh-poäng) med nästa start hösten 2018.

Ett yrke med många internationella kontakter

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varutransporter. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa transportbeslut måste fattas. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om transportbranschen och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning, bokning, fakturering, uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Vidare ska du ha kunskap om vad som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

I tidningen Transport & logistik idag står att läsa, ”Yrkeshögskolan är bra för transportbranschen med en arbetsmarknad som skriker efter arbetskraft. Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen går transportbranschen mot strömmen med mycket goda möjligheter till arbete”.

Några röster från branschen

Fraktus
”Rekrytering av duktiga medarbetare är strategiskt viktigt för Fraktus fortsatta tillväxt. Vi har en god erfarenhet av att rekrytera studenter från yrkeshögskolan då det är ett bra sätt för båda parter att testa och utvärdera ett fortsatt samarbete. Fraktus tar emot studenter i ett syfte – att rekrytera nya medarbetare – och två tredjedelar av vår personal idag har först gjort praktik hos oss för att sedan fortsätta som anställd. Vi sätter stor vikt på att praktiken ligger i slutet på yrkesutbildningen så att den omedelbart efter kan övergå i en anställning.”

DHL

”Jag skulle uppskatta att vi i Mästa har behov av att rekrytera ca 10-12 Speditörer och Logistik-koordinatorer per år de kommande 5 åren. En stor del av dessa är för att täcka upp för personal som slutar men också för att vi ser behov då vår verksamhet växer med nya kunder.”

OddMolly

”Jag ser ett stort behov i branschen och även ett växande behov främst för E-Handels flödet. Logistiken blir mer och mer en konkurrensfördel, och det ställs allt högra krav i takt med att kundernas förväntningar ökar.”

Patrik Ellström, Distribution & Logistks Manager på Odd Molly

Mathem

”I vår kedja handlar mycket om logistik. I och med tajta marginaler i branschen blir logistiken viktig. Flertalet av oss på kontoret i Produktionen har en logistikkrävande tjänst även om inte alla heter det titulerat. Jag började som ensam för sex år sedan, och idag är vi över 20 stycken på kontoret som jag skulle vilja lägga under rollen ”logistiker”. Jag skulle gissa att vi dubblat antalet till 40 stycken om 3 – 5 år.”

Christer Carlberg, Transportchef på Mathem

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden är hela tiden problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivs i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten. De skolförlagda kurserna är:

 • Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil
 • Spedition
 • Logistik
 • Miljö- och Transporträtt
 • Tullhantering
 • Försäljningsteknik
 • Transportekonomi
 • Projektledning
 • Interkulturell kommunikation
 • Branschengelska
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Examensarbete

Det är också viktigt att du i din roll som Speditör/Logistiker behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com

Ledningsgrupp

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

 • DHL Global forwarding – Magnus Robertsson
 • Bring – Anna Gerdtman
 • Fraktus – Peter Wemming
 • Geodis – Crippa Nilsson
 • Kukla Spedition – Jeroen Hempelmann
 • Dachser – Nicolai Winter
 • Transportindustriförbundet – Göran Arkler

Ledningsgrupp_sped

Lärande i Arbetet

Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en tredjedel av utbildningstiden är förlagd till arbetsplatsen som en utvecklad form av praktik. De företag som deltar under LIA-perioderna kan variera från år till år. Detta år tar följande företag emot studenter för LIA: Odd Molly, Furniturebox, Bring, Daniel Wellington, Åhléns, Fraktus, Geodis, SJ, Coop, Linas matkasse, Apotea, Happy Pluggs, Di Luca, Electrolux, Jetpak, JF Hillebrand, GE Healthcare, Tullsupport, Venue Retail Group, Urban Deli, Spirit Air Cargo, Arcona/CS Logistics och Smartchain Logistics.

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
 • Minst betyget E/godkänd i; Svenska 2/B, Engelska 6/B och Matte 1/A

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil. 5 Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Tobias Hildebrandt – Studerar på SIH och ska göra sin praktik på Linas matkasse

Efter 4 års arbete inom livsmedelsbranschen, kände jag att det var dags att ta ett nästa steg i min karriär. profilSIHEfter lite sökningar på google så stötte jag på Stockholms Internationella Handelsskola och utbildningen Speditör/Logistiker med miljöprofil. Under min tid inom livsmedelsbranschen insåg jag att det finns många logistiska lösningar som går att ändra på och förbättra för ett mer effektivt och miljövänligt flöde av varor. Det blandat med att jag alltid haft ett sinne för problemlösning gjorde att det var ett enkelt val att söka den här utbildningen.

Min LIA kommer jag att göra på Linas Matkasse, vilket jag ser fram emot då det är ett växande och innovativt företag. Jag kommer där att sitta i logistikteamet och jobba med bl.a. lagerhantering, ruttplanering samt upphandling och bokning av transporter. Min plan för framtiden är att fördjupa mig ännu mer i logistik för att kunna jobba med att planera komplexa varuflöden på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, gärna mot e-handeln.

Alma Bäckman – Studerar på SIH och ska göra sin praktik på Furniturebox

Jag valde att studera på SIH för att utvecklas inom handelsbranschen som jag har arbetat inom i ett par år, senast som avdelningsansvarig i butik. profilAlma_SIH-1024x802Jag har alltid varit intresserad av att planera och strukturera så därför föll det naturligt att vidareutbilda mig inom logistik. Man kan tro att logistik bara handlar om att arbeta som en traditionell speditör på ett transportföretag, men idag agerar logistikyrken som en knytpunkt inom många företag – inte minst sagt inom handelsbranschen. Utbildning på SIH fångade mitt intresse för att de erbjuder många grundläggande kurser och en lång LIA-period vilket är det viktigaste för mig. Många kurser har också ett miljöperspektiv som börjar bli ett allt viktigare fokus på företag idag. Jag ska tillbringa min LIA-period på Furniturebox, ett e-handelsföretag som säljer möbler.  

Hos Furniturebox kommer jag att få arbeta självständigt med egna arbetsuppgifter och ansvarsområden. Jag kommer till en början att få prova på flera olika områden inom logistiken för att hitta det som jag passar bäst för. Personligen är jag just nu intresserad av tullhantering. Inför framtiden hoppas jag på att kunna utvecklas inom e-handel, gärna i ett växande företag.  Jag vill också prova på att arbeta inom inköp – logistik och inköp går hand i hand så därför öppnar utbildningen på SIH dörrar till fler yrkesområden än bara logistik.

Olivia Bengtsson – Studerar på SIH och ska göra sin praktik på Daniel Wellington

Jag sökte till SIH efter att jag hade jobbat med lager- och butikslogistik under en kortare tid och ville fördjupa mig i ämnet och hur man kan arbeta med logistik på en global nivå med en miljösynvinkel. profil_SIH-946x1024Jag kommer att göra min praktik på Daniel Wellington, med start inom Operations på lager och sedan vidare till Logistik inom Supply Chain och hållbarhet. Jag sökte praktik på Daniel Wellington för att det är ett globalt, ungt och växande företag där jag tror jag kommer få användning av min tidigare erfarenheter inom logistik. I framtiden vill jag arbeta inom Supply Chain logistik med fokus på hållbarhet och miljön.  Jag vill få en förståelse av hela kedjan, från produktion till kund och arbeta med att hitta nya lösningar som både är effektiva och skonsamma för miljön, och med ett genomgående hållbarhetstänkande.

Filip Cleve – Speditör – Martin Bencher Group

Filip CleveÄnda sedan gymnasietiden har jag intresserat mig för logistik och spedition. Blandningen av att få använda sina språkkunskaper i en internationell miljö som ständigt är i rörelse är väldigt tilltalande. Därför kände jag mig helt hemma när jag började läsa på SIH och lade grunden till en karriär inom branschen. Vi lärde oss om de olika transportslagen (sjö, flyg, järnväg och väg) genom att lösa olika ”cases” på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag fick även lära mig om produktionslogistik där både matematiska formler samt lego-spel förekom för att tydliggöra hur logistiken fungerar inom olika områden. Sist men inte minst var LIA perioden som jag gjorde som Speditör inom flygexport på Kuehne + Nagel Sweden. Där hanterade jag frakter för några av Sveriges största företag och träffade regelbundet olika flygbolag. Efter min LIA blev jag direkt anställd och skickad på kurser för vidareutbildning inom ledarskap och hantering av farligt gods. Efter c:a två år var det dags för mig att gå vidare och tackla nya utmaningar så nu jobbar jag inom Martin Bencher Group som specialiserat sig på stora logistikprojekt som t.ex. nedmontering och förflyttning av hela fabriker. Jag hanterar även sjö- och flygsändningar för både import- och exportflödet. Det finns inte en dag som är lik den andra och man lär sig ständigt något nytt. Ett mer spännande jobb får man leta efter!

Sinnica Almgren – Customer Service and Customs Declaration

SinnicaJag hade jobbat i olika serviceyrken hela mitt liv och aldrig haft en tanke på att arbeta med frakter innan jag hittade till SIH och Speditör/Logistiker. Det visade sig att utbildningen kompletterade mina många år i servicebranschen med ett spännande, och för mig nytt, yrke. LIA perioden satte fart på karriären och jag skrev kontrakt med mitt praktikföretag Itella Logistics redan innan examen. Har sedan dess hunnit vara på Bring Sverige och mitt senaste kliv på karriärstegen tog jag till Fraktus som står för ett helt nytt tänkande inom branschen. Genom att utbildningen var så pass bred kan jag idag arbeta med alla transportslagen och ha kontakter över hela världen.

Plats och Studietider

Utbildningen bedrivs på heltid under två års tid och den skolförlagda delen genomförs i våra utbildningslokaler på Katarinavägen 19 med utsikt över Stockholms ström. Under de teoretiska, skolförlagda kurserna varvas lärarledd undervisning med grupparbeten, arbete i datorsal samt gästföreläsare/studiebesök. Under de arbetsplatsförlagda kurserna (LIA) arbetar du heltid med de arbetstider som gäller för respektive arbetsplats.

Studiestöd

Utbildningen är  kostnadsfri. Det du betalar själv är dina läromedel. Utbildningen berättigar dessutom till studiestöd och lån som finns för eftergymnasiala studier. På CSN:s hemsida finns utförlig information om detta: www.csn.se

Till ansökningsportalen