Utbildningar

Speditör/Logistiker med miljöprofil
Stockholm

Speditör/Logistiker med miljöprofil SIH

En 2-årig kvalificerad Yh-utbildning (400 p) med nästa start den 21 augusti 2017.

Vill du börja studera redan till hösten?

Sista ansökningsdag för höstens start var den 8 maj men fönstret kan fortfarande stå på glänt för rätt sökande! Om du är du intresserad av att studera till Speditör/Logistiker med miljöprofil i höst, mejla oss på info@sih.se eller ring på 08-32 22 12. Glöm inte att bifoga dina gymnasiebetyg samt ditt personnummer och telefonnummer.

Ett yrke med många internationella kontakter

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varutransporter. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa transportbeslut måste fattas. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om transportbranschen och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning, bokning, fakturering, uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Vidare ska du ha kunskap om vad som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

I tidningen Transport & logistik idag står att läsa, ”Yrkeshögskolan är bra för transportbranschen med en arbetsmarknad som skriker efter arbetskraft. Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen går transportbranschen mot strömmen med mycket goda möjligheter till arbete”.

Alma Bäckman – Studerar på SIH och ska göra sin praktik på Furniturebox

profilAlma_SIHJag valde att studera på SIH för att utvecklas inom handelsbranschen som jag har arbetat inom i ett par år, senast som avdelningsansvarig i butik. Jag har alltid varit intresserad av att planera och strukturera så därför föll det naturligt att vidareutbilda mig inom logistik. Man kan tro att logistik bara handlar om att arbeta som en traditionell speditör på ett transportföretag, men idag agerar logistikyrken som en knytpunkt inom många företag – inte minst sagt inom handelsbranschen. Utbildning på SIH fångade mitt intresse för att de erbjuder många grundläggande kurser och en lång LIA-period vilket är det viktigaste för mig. Många kurser har också ett miljöperspektiv som börjar bli ett allt viktigare fokus på företag idag. Jag ska tillbringa min LIA-period på Furniturebox, ett e-handelsföretag som säljer möbler.

Hos Furniturebox kommer jag att få arbeta självständigt med egna arbetsuppgifter och ansvarsområden. Jag kommer till en början att få prova på flera olika områden inom logistiken för att hitta det som jag passar bäst för. Personligen är jag just nu intresserad av tullhantering. Inför framtiden hoppas jag på att kunna utvecklas inom e-handel, gärna i ett växande företag.  Jag vill också prova på att arbeta inom inköp – logistik och inköp går hand i hand så därför öppnar utbildningen på SIH dörrar till fler yrkesområden än bara logistik.

Olivia Bengtsson – Studerar på SIH och ska göra sin praktik på Daniel Wellington

profil_SIHJag sökte till SIH efter att jag hade jobbat med lager- och butikslogistik under en kortare tid och ville fördjupa mig i ämnet och hur man kan arbeta med logistik på en global nivå med en miljösynvinkel. Jag kommer att göra min praktik på Daniel Wellington, med start inom Operations på lager och sedan vidare till Logistik inom Supply Chain och hållbarhet. Jag sökte praktik på Daniel Wellington för att det är ett globalt, ungt och växande företag där jag tror jag kommer få användning av min tidigare erfarenheter inom logistik. I framtiden vill jag arbeta inom Supply Chain logistik med fokus på hållbarhet och miljön.  Jag vill få en förståelse av hela kedjan, från produktion till kund och arbeta med att hitta nya lösningar som både är effektiva och skonsamma för miljön, och med ett genomgående hållbarhetstänkande.

Filip Cleve – Speditör – Martin Bencher Group

Filip CleveÄnda sedan gymnasietiden har jag intresserat mig för logistik och spedition. Blandningen av att få använda sina språkkunskaper i en internationell miljö som ständigt är i rörelse är väldigt tilltalande. Därför kände jag mig helt hemma när jag började läsa på SIH och lade grunden till en karriär inom branschen. Vi lärde oss om de olika transportslagen (sjö, flyg, järnväg och väg) genom att lösa olika ”cases” på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag fick även lära mig om produktionslogistik där både matematiska formler samt lego-spel förekom för att tydliggöra hur logistiken fungerar inom olika områden. Sist men inte minst var LIA perioden som jag gjorde som Speditör inom flygexport på Kuehne + Nagel Sweden. Där hanterade jag frakter för några av Sveriges största företag och träffade regelbundet olika flygbolag. Efter min LIA blev jag direkt anställd och skickad på kurser för vidareutbildning inom ledarskap och hantering av farligt gods. Efter c:a två år var det dags för mig att gå vidare och tackla nya utmaningar så nu jobbar jag inom Martin Bencher Group som specialiserat sig på stora logistikprojekt som t.ex. nedmontering och förflyttning av hela fabriker. Jag hanterar även sjö- och flygsändningar för både import- och exportflödet. Det finns inte en dag som är lik den andra och man lär sig ständigt något nytt. Ett mer spännande jobb får man leta efter!

Sinnica Almgren – Customer Service and Customs Declaration

SinnicaJag hade jobbat i olika serviceyrken hela mitt liv och aldrig haft en tanke på att arbeta med frakter innan jag hittade till SIH och Speditör/Logistiker. Det visade sig att utbildningen kompletterade mina många år i servicebranschen med ett spännande, och för mig nytt, yrke. LIA perioden satte fart på karriären och jag skrev kontrakt med mitt praktikföretag Itella Logistics redan innan examen. Har sedan dess hunnit vara på Bring Sverige och mitt senaste kliv på karriärstegen tog jag till Fraktus som står för ett helt nytt tänkande inom branschen. Genom att utbildningen var så pass bred kan jag idag arbeta med alla transportslagen och ha kontakter över hela världen.

Några röster från branschen

Fraktus
”Rekrytering av duktiga medarbetare är strategiskt viktigt för Fraktus fortsatta tillväxt. Vi har en god erfarenhet av att rekrytera studenter från yrkeshögskolan då det är ett bra sätt för båda parter att testa och utvärdera ett fortsatt samarbete. Fraktus tar emot studenter i ett syfte – att rekrytera nya medarbetare – och två tredjedelar av vår personal idag har först gjort praktik hos oss för att sedan fortsätta som anställd. Vi sätter stor vikt på att praktiken ligger i slutet på yrkesutbildningen så att den omedelbart efter kan övergå i en anställning.”

Anders Norell, vd på Fraktus

DHL

”Jag skulle uppskatta att vi i Mästa har behov av att rekrytera ca 10-12 Speditörer och Logistik-koordinatorer per år de kommande 5 åren. En stor del av dessa är för att täcka upp för personal som slutar men också för att vi ser behov då vår verksamhet växer med nya kunder.”

Magnus Robertsson, DHL Global Forwarding

OddMolly

”Jag ser ett stort behov i branschen och även ett växande behov främst för E-Handels flödet. Logistiken blir mer och mer en konkurrensfördel, och det ställs allt högra krav i takt med att kundernas förväntningar ökar.”

Patrik Ellström, Distribution & Logistks Manager på Odd Molly

Mathem

”I vår kedja handlar mycket om logistik. I och med tajta marginaler i branschen blir logistiken viktig. Flertalet av oss på kontoret i Produktionen har en logistikkrävande tjänst även om inte alla heter det titulerat. Jag började som ensam för sex år sedan, och idag är vi över 20 stycken på kontoret som jag skulle vilja lägga under rollen ”logistiker”. Jag skulle gissa att vi dubblat antalet till 40 stycken om 3 – 5 år.”

Christer Carlberg, Transportchef på Mathem

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden är hela tiden problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivs i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten. De skolförlagda kurserna är:

 • Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil
 • Spedition
 • Logistik
 • Miljö- och Transporträtt
 • Tullhantering
 • Försäljningsteknik
 • Transportekonomi
 • Projektledning
 • Interkulturell kommunikation
 • Branschengelska
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Examensarbete

Det är också viktigt att du i din roll som Speditör/Logistiker behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com

Ledningsgrupp

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt.

Ledningsgruppen i Stockholm består av representanter från:

 • DHL Global forwarding – Magnus Robertsson
 • Bring – Anna Gerdtman
 • Fraktus – Peter Wemming
 • Transportindustriförbundet – Göran Arkler
 • TTF-Forum för Logistik – Gunnar Schrewelius
 • Stockholms universitet – Laura Carlson
 • Stockholm Stad – John Envall

Yrkeshögskolayh_staende

Utbildningen till Speditör/Logistiker är en yrkeshögskoleutbildning (Yh), vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som funnits sedan 2009. Kännetecknande för Yh är den starka kopplingen till arbetslivet och att utbildningen ska leda fram till en anställning. Under utbildningen kommer du att möta lärare och gästföreläsare från näringslivet och du får både en bred teoretisk kunskap inom området samt lära dig den praktiska tillämpningen på plats ute i arbetslivet. Efter avslutad utbildning har du därmed både kunskap och arbetslivserfarenhet som är högt eftertraktad på arbetsmarknaden.

Lärande i Arbetet

Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en tredjedel av utbildningstiden är förlagd till arbetsplatsen som en utvecklad form av praktik.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 kurspoäng, får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.

Plats och Studietider

Utbildningen bedrivs på heltid under två års tid och den skolförlagda delen genomförs i våra utbildningslokaler på Katarinavägen 19 med utsikt över Stockholms ström. Under de teoretiska, skolförlagda kurserna varvas lärarledd undervisning med grupparbeten, arbete i datorsal samt gästföreläsare/studiebesök. Under de arbetsplatsförlagda kurserna (LIA) arbetar du heltid med de arbetstider som gäller för respektive arbetsplats.

Studiestöd

Utbildningen är  kostnadsfri. Det du betalar själv är dina läromedel. Utbildningen berättigar dessutom till studiestöd och lån som finns för eftergymnasiala studier. På CSN:s hemsida finns utförlig information om detta: www.csn.se

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
 • Minst betyget E/godkänd i; Svenska 2/B, Engelska 6/B och Matte 1/A
 • Två års arbetslivserfarenhet ELLER Logistik 1+2 och Transport & Logistik från Handelsprogrammet

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Till ansökningsportalen