Utbildningar

Offentlig upphandlare – Distans

SIH_Offentlig upphandlare

En 2-årig kvalificerad Yh-utbildning (400 Yh-poäng) med nästa start hösten 2018.

Offentlig upphandlare – ett uppskattat yrke med stora möjligheter

Denna distansutbildning är en skräddarsydd utbildning till Offentlig upphandlare – ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar och mycket goda jobbmöjligheter. Staten, landstingen och kommunerna (upphandlande myndigheter) köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg för ungefär 600 miljarder kronor om året. Av samtliga upphandlingar står kommunerna för 47 %, kommunala bolag för 21 % och statliga myndigheter för 19 %, landstingen för 10 % samt övriga för 4 %. Offentlig upphandling har också fått stor uppmärksamhet från politiskt håll de senaste åren. Mycket av uppmärksamheten handlar om betydelsen av att skapa kompetensmässigt ”bredare” mer affärsinriktade upphandlare än vad som tidigare företrädesvis varit fallet. Arbetstillfällena som offentlig upphandlare är förhållandevis väl utspridda i landet och samvarierar i stort med antalet invånare i landets olika regioner.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Offentlig upphandlare.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som:

 • Upphandlare/inköpare
 • Upphandlingsstrateg
 • Upphandlingscontroller

Denna utbildning är ny för oss, men vår utbildning till internationell inköpare, som vi bedrivit sedan 2003, har varje år lockat personer till att arbeta som offentlig upphandlare. Genomgående för dessa personer är att de trivs mycket bra med sitt yrkesval.

Caroline Edvaller– Offentlig upphandlare – Naturvårdsverket

Bild SIH”Att arbeta inom och för den offentliga sektorn har länge varit ett mål för mig. Efter en examen i statsvetenskap och arbete inom inköp fick jag upp ögonen för offentlig upphandling. När jag såg att möjligheten fanns att studera till inköpare mot offentlig sektor vid SIH tog jag chansen och har inte ångrat mig en sekund. Under utbildningen fick jag möjlighet att genomföra min LIA vid Nacka kommun. Under praktiktiden fick jag arbeta strategiskt med upphandlingar genom hela processen från kravspecifikation till att handlägga kontraktsskrivning samt arbeta med avtalsuppföljning. Redan innan jag tog min examen fick jag arbete som Strategisk upphandlare vid Naturvårdsverket. Här vid Naturvårdsverket är jag ansvarig för två inköpskategorier och har ett stort ansvar för att driva dessa kategorier framåt. Jag arbetar även med större projekt där mycket beslut fattas som påverkar din och min miljö. Att jag får arbeta i en miljö som ständigt påverkas av de beslut som regeringen fattar är verkligen spännande och framförallt en rolig utmaning. Jag känner verkligen att jag har hittat rätt och att utbildningen vid SIH gav mig en bra grund att stå på.”

Richard Lindh – Strategisk inköpare – AB Svenska Bostäder

Richard Lindh”Jag har tidigare arbetat med försäljning och utbildning inom kaffe- och tebranschen. Under en inköpsresa till Kina väcktes mitt intresse för internationella inköp och en vilja att utveckla min karriär inom branschen. När jag hittade utbildningen på SIH rådde det inget tvivel om att det var den jag ville läsa, då innehållet kändes både spännande och relevant. Under utbildningen fick jag upp ögonen för affärsjuridik och strategiskt inköp. Därför styrde jag helt om mina karriärplaner mot offentlig upphandling, vilket var möjligt tack vare stabilt stöd och goda råd från skolan. Jag gjorde min praktik på Svenska Bostäder och fick jobb där som strategisk inköpare redan innan jag tog min examen. Det var positivt överraskande hur väl kurserna passade även för nationell och offentlig sektor. Här på SB arbetar jag med upphandling av tjänster inom fastighetsförvaltning vilket är ett utmanande och roligt jobb. Att läsa på SIH är bland det smartaste jag gjort och gav mig förutsättning för ett ordentligt uppsving i karriären, och goda framtidsutsikter.”

Louise Teinelund – Offentlig upphandlare – Ludvika kommun

Louise”När jag var på en långresa i Indien så upptäckte jag allt deras fina hantverk och tanken på att arbeta som internationell inköpare inom inredning och hantverk började gro. När jag sedan hittade utbildningen  internationell inköpare på SIH, så kände jag att detta var den perfekta utbildningen för mig. Jag sökte och kom in. När det var dags för att leta LIA-plats under utbildningen så fick jag avslag från alla hantverks-  och inredningsföretag jag sökte till. Då jag tyckte att LOU kursen var intressant, så var jag öppen för en  kovändning i mitt val av LIA-plats och sökte till Inköpsenheten på Nacka kommun. Jag gjorde hela min LIA-period där vilket jag är mycket glad för. På Nacka kommun fick jag göra flera upphandlingar själv under god handledning, från att skriva kravspecifikationer till att skriva avtal med vinnande leverantörer. Jag stormtrivdes och det var där jag lärde mig att bli en offentlig upphandlare. Direkt efter att jag var klar med utbildningen på SIH fick jag arbete som offentlig upphandlare på UpphandlingsCenter i Ludvika kommun. I skrivande stund upphandlar vi till sex kommuner i Dalarna. Det är ett utmanande, stimulerande och omväxlande arbete.”

Distansutbildningens upplägg

Utbildningsplattformen stödjer ett arbetssätt som inkluderar; planering, teknisk support, kommunikation och samarbetsmöjligheter mellan studenter, lärande via text, bild och videoföreläsningar, resultat och återkoppling på varje tidigare moment samt information om kommande moment. Utbildningsplattformen bygger på en genomtänkt modell för att säkerställa att en hög kvalité oavsett vilken kurs det gäller och för att ge kontinuitet för studenterna att lära sig utbildningsprocessen. Det inkluderar; tillgängligt text/bildmaterial, videoföreläsningar, quizz frågor på material (kunskapskontroll), praktisk användning av kunskapen (Inlämningar enskilt eller i grupp), genomgång av andra studenters/gruppers inlämning och tentamen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller totalt elva kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en är ett examensarbete.

 • Affärsengelska för offentliga upphandlare
 • Affärsjuridik för offentliga upphandlare
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Examensarbete
 • Hållbarhet och miljö
 • Logistik för offentliga upphandlare
 • Offentlig upphandling
 • Projektledning och kommunikation
 • Strategiska inköp
 • Upphandlingsekonomi

Det är också viktigt att du i din roll som Offentlig upphandlare behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com

Lärande i Arbetet

Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en stor del (30 av totalt 80 veckor) av utbildningstiden är förlagd till olika arbetsplatser. De företag som deltar under LIA-perioderna kan variera. Detta år tar följande företag emot studenter för LIA: Solna stad, Åklagarmyndigheten, SIS (statens institutionsstyrelse), Naturvårdsverket, Malmö stad, FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, Telge inköp, Arbetsmiljöverket, Borås kommun, Stockholm Parkering, Havs- och vattenmyndigheten, Landstinget Mariestad, Umeå universitet, Nyköpings kommun, Livsmedelsverket, Eskilstuna kommun, Kalix kommun, SISAB, Exportkreditnämnden, Jönköpings kommun, Region Skåne, Serviceförvaltningen Stockholm, Sjöbo kommun, Länsstyrelsen Södermanlands län och Simrishamns kommun.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

 • Järfälla kommun – Kerstin Svensson
 • Skatteverket – Andreas Furuvik
 • Intervent – Irina Svensson
 • Lidingö stad – Mathias Sylvan
 • Global Green Growth Institute – Sven Erik Hargeskog
 • Värmdö kommun – P-O Andersson

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
 • Särskild behörighet: Matematik B (2), Svenska C (3), Engelska B (6)

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Offentlig upphandlare. 5 Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Plats och Studietider

Utbildningen är en heltidsutbildning som genomförs på distans med cirka 10 gemensamma utbildningsträffar i vår lokal på Katarinavägen vid Slussen i centrala Stockholm. Totalt omfattar utbildningen 80 veckor, varav 50 bedrivs enligt distansupplägget och 30 är arbetsplatsförlagda (LIA). Du har cirka 10 veckors studieuppehåll under sommaren.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv dina läromedel. På CSN: s hemsida finns utförlig information om studiestöd som utbildningen berättigar till: www.csn.se

Till ansökningsportalen