Utbildningar

IT-säkerhetsspecialist

IT-säkerhetsspecialist SIH

En 2-årig kvalificerad Yh-utbildning (400 YH-poäng) med nästa start hösten 2018.

IT-säkerhetsspecialist – ett yrke med en ljus framtid

Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och en ökning av attacker riktade mot privat och offentlig verksamhet kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom detta område. Stockholms län utgör ett av Europas största kluster inom IT och data, där IT är den dominerande delen av dessa två. Tillgången av datautbildade i Stockholms län beräknas öka med cirka 55 procent fram till år 2025. Under samma period beräknas efterfrågan av datautbildade att öka med drygt 85 procent, det kommer alltså att råda stor brist på IT-tekniker med säkerhetskompetens under många år framöver. Efterfrågan är alltså stor och framtiden är ljus för de som väljer att utbilda sig till IT-säkerhetsspecialister.

Här kan du se utbildningens reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=NDc4viVQy0A

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som IT-säkerhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

 • Säkerhetsansvarig, IT
 • Säkerhetsanalytiker, IT
 • IT-ansvarig, dataspecialist
 • IT-projektledare, IT-säkerhet
 • IT-analytiker
 • IT-säkerhetsspecialist

Några röster från branschen:

ext

”Vi ser en väldigt hög efterfrågan på specialister inom IT-säkerhet. Våra kunder har ett stort behov av rätt kompetens där vi erbjuder dem tjänster och konsulter med djupa kunskaper i IT-säkerhetsområdet. Vi behöver drivna personer med brant inlärningskurva och erbjuder dem chansen att bygga sin framtida karriär här på Securelink. Vi kommer gå från 650 till över 800 anställda under 2017.”

– Mattias Åberg, Group Manager på SecureLink

Zetup_1000px-300x300”Vi ser ett ökat behov av IT-säkerhetsspecialister. De senaste tre åren har vi anställt ca 3 personer av yrkesgruppen och vi räknar med att vi kommer att anställa ca 1-2 stycken per år de kommande 3-5 åren. Det är mycket viktigt att det utbildas fler till yrket för att möta arbetsmarknadens behov. Vi ser också att en yrkeshögskola kan erbjuda både större bredd och djup i utbildningen än vad kanske en traditionell högskoleutbildning kan göra. Där det kanske i större utsträckning handlar om teoretiska kunskaper.”

– Malin Dahl, HR Manager på Zetup

115fdbe

”IPSafe med våra partnerföretag ser ett stort behov av IT-säkerhetsspecialister. De senaste tre åren har vi anställt 5-tal av yrkesgruppen och vi räknar med att vi kommer att anställa ca 5-20 stycken de kommande 3-5 åren. I och med den snabbt växande utvecklingen inom IoT (Internet of Things) och Moln-tjänster är IT-säkerhet på toppen av agendan inom ledande organisationer.”

– Magnus Colding, VD på IPSafe Sverige

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller totalt 15 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

 • Affärsmannaskap & IT Juridik
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Cisco certifiering CCNA
 • Datorsäkerhet 1: Linux Hardening 30
 • Datorsäkerhet 2: Windows Hardening
 • Examensarbete
 • IPS/ID
 • IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet
 • Kravhantering och projektledning
 • Molnsäkerhet
 • Nätverkssäkerhet
 • Penetrationstestning av nätverk
 • Programmering Python
 • Virtuella system

Lärande i Arbetet

Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en stor del av utbildningstiden (30 av totalt 80 veckor) är förlagd till olika arbetsplatser.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

 • IPSafe Sverige – Magnus Colding
 • Scandinavian Financial Solutions – Robert Wennerström
 • Zetup – Anette Vejdegren
 • NSEC – Kent Magnusson
 • Cygate – Fredrik Börjesson
 • Sentor – Charlie Svensson
 • Samvima Gruppen – Alexander Undén

Ledningsgrupp_IT

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
 • Särskild behörighet: Lägst betyget E (godkänt) i engelska 6 (B), matematik 2 (B) och svenska 2 (B), Datorteknik 1a, Datorteknik 1b, Dator- och nätverksteknik eller motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt.
 • Under antagningsprocessen får de sökande genomföra ett test för att säkerställa att han eller hon besitter de ovan nämnda förkunskaperna inom IT-området. Om du inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt behöver du alltså inte ha läst de nämnda kurserna för att vara behörig till utbildningen.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Examen

När du fullgjort utbildningen, det vill säga uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till IT-säkerhetsspecialist. 5 Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Plats och Studietider

Utbildningen genomförs i vackra utbildningslokaler på Katarinavägen 19 med utsikt över Strömmen, och bedrivs på heltid under två års tid. Under de teoretiska, skolförlagda kurserna varvas lärarledda undervisningar med grupparbeten, arbete i datorsal samt gästföreläsare. Under de arbetsplatsförlagda kurserna (LIA) arbetar du heltid med de arbetstider som gäller för respektive arbetsplats. Totalt omfattar utbildningen 80 veckor, varav 50 är skolförlagda och 30 är arbetsplatsförlagda (LIA). Du har cirka 10 veckors studieuppehåll under sommaren.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv dina läromedel. På CSN: s hemsida finns utförlig information om studiestöd som utbildningen berättigar till: www.csn.se

Till ansökningsportalen