Om SIH

Katarinavägen 19 – en anrik historia

Fastigheten, Katarinavägen 19, ritades av arkitekterna Axel Anderberg och M Hedlund. Anderberg är känd för att också ha ritat Kungliga operan och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Byggnaden färdigställdes under 1913 – 1914 och fungerade inledningsvis som stationshus för Saltsjöbanan. Huset inrymde både järnvägsstation, godsmagasin, bolagskontor och direktörsbostad. Som ett minne av denna tid kan man fortfarande se att byggnadens kopparkupol toppas av en vindflöjel föreställande ett lokomotiv.

Katarinavägen 19 teck

Konstnärsparet Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén som bodde i den intilliggande Drottsgården inrättade 1913 sin ateljé högst upp i huset och utsikten från Katarinaberget återfinns i flera av parets främsta verk. Här målade också Hjertén ”Ateljéinteriör” 1916 som på senare tid uppmärksammats för att den visar hur radikal hon var för sin tid.

Efter att Saltsjöbanans slutstation 1936 flyttades till Slussen köptes fastigheten av Stockholms kyrkliga sjömansvård som bl.a. inhyste Sjömansinstitutet och Sjömanskyrkan. Stiftelsen sålde fastigheten 2010 till nya ägare. Till detta kan läggas att man i husets entré möts av en välkomnande väggmålning av Carl Anton.