Kontakta oss

Är ditt företag intresserade av att ta emot praktikanter från en utbildning? Eller kanske vill ni kunna vara med och utveckla en utbildning genom att sitta med i dess ledningsgrupp?

Vi utvecklar och genomför våra utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Alla utbildningarna är efterfrågestyrda och skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. I utbildningen deltar företag och organisationer aktivt både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande. Genom detta upplägg förenar våra utbildningar fördjupade teoretiska studier med en praktisk inriktning som syftar till att ge de studerande relevanta yrkeskunskaper som leder till jobb!

Ledningsgrupp

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet samt från utbildningsanordnaren. Utöver möjligheten att kunna påverka utbildningens innehåll och upplägg finns även andra fördelar med att medverka i ledningsgruppen. Exempelvis närheten till rekrytering av LIA-studenter och anställningar, och att man gör något bra för branschen såklart! Du kan läsa vilka representanter från arbetslivet som sitter i varje ledningsgrupp under respektive utbildning.

Intresserad?

Om ni är intresserade av att ta emot praktikanter, rekrytera färdigutbildade studenter eller sitta med i någon av våra ledningsgrupper är ni mer än välkomna att kontakta oss på info@sih eller på 08-32 22 12.