Ansök till en utbildning

Till ansökningsportalen

Efter att du har gjort din ansökan på ansökningsportalen så måste du skicka in vidimerade betygsdokument och intyg för att din ansökan skall bli giltig. Dessa kan antingen sändas via post eller E-post. Sista ansökningsdag är den 8 maj (ansökan är fortfarande öppen för Speditör/Logistiker med miljöprofil i Malmö). Sista datum att komplettera med betyg/intyg är den 1 juni (7 juni för Digital marknadsförare, IT-säkerhetsspecialist och Internationell redovisningsekonom). Märk kuvertet med utbildningens namn om du skickar via post.

För utbildningar i Stockholm

Logo mail

Vid frågor mejla till info@sih.se

Vidimerade betygsdokument och intyg skickas till:

För utbildningar i Malmö

 

Antagningsprocessen efter att du skickat in din ansökan

Observera att antagningsprocessen skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna. Tänk på att vara noggrann med att fylla i ansökan korrekt och att alla dokument är vidimerade.

Internationell inköpare, Speditör/Logistiker med miljöprofil och Offentlig upphandlare

Antagningskommittén går igenom samtliga ansökningar och rangordnar de behöriga sökande efter högst meritpoäng. Meritpoängen räknas på gymnasiebetyget som maximalt kan ge 20 p, arbetslivserfarenheter max 3 p och universitets-/högskole-/yrkeshögskolestudier max 3 p. För de två sistnämnda får man 0,5 p för varje 6 månader/termin heltidsarbete/-studier. Detta innebär att man kan ha max 26 meritpoäng. De 80 personerna med högst meritpoäng kallas till intervju som äger rum i slutet av maj och i början av juni. Antagningsbeskedet där de framkommer vilka c:a 38 personer som erbjuds en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna skickas ut i mitten av juni.

Digital marknadsförare och Internationell redovisningsekonom

Antagningskommittén går igenom samtliga ansökningar och rangordnar de behöriga sökande efter högst snittbetyg, vilket maximalt kan vara 20,0. De 80 personerna med högst snittbetyg kallas till intervju som äger rum i slutet av maj och i början av juni. Antagningsbeskedet där de framkommer vilka c:a 38 personer som erbjuds en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna skickas ut i mitten av juni.

IT-säkerhetsspecialist

Antagningskommittén går igenom samtliga ansökningar och rangordnar de behöriga sökande efter högst snittbetyg, vilket maximalt kan vara 20,0. De personerna med högst snittbetyg kallas till intervju som äger rum i slutet av maj och i början av juni. Under intervjun kommer den sökande få svara på frågor som behandlar grundläggande kunskaper inom dator- och nätverksteknik. Antagningsbeskedet där de framkommer vilka c:a 38 personer som erbjuds en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna skickas ut i mitten av juni.

 

Till ansökningsportalen

Lycka till!